Noord Nederlandse Handboog Federatie
Aan de NNHF verenigingen Met ingang van het wedstrijdseizoen 2015/2016 is het nieuwe NNHF wedstrijdreglement officieel van toepassing op alle NNHF wedstrijden (zie PDF Wedstrijdreglement NNHF 01-08-2014). Helaas hebben wij geconstateerd dat tijdens NNHF wedstrijden het nog regelmatig gebeurd dat niet alle schutters goed zijn geïnformeerd en ingedeeld op basis van de disciplines en klassen genoemd in het nieuwe wedstrijdreglement van de NNHF. De belangrijkste wijzigingen bij de senioren zijn Compound (C) van 2 naar 3 klassen, Recurve (R) van 4 naar 3 klassen. Traditioneel Hout (TH) is komen te vervallen, hiervoor in de plaats worden schutters ingedeeld in Barebow (BB) , Barebow Hout (BBH) of Traditioneel (T). Bij de junioren zijn de disciplines niet veranderd, maar de afkortingen wel. (zie PDF Overzicht indeling disciplines en klassen NNHF) Vooral de senioren houtschutters zijn niet altijd op de hoogte dat in het nieuwe reglement de disciplines voor hen veranderd zijn. Tijdens wedstrijden levert dit regelmatig problemen op, omdat sommige schutters nog steeds op basis van het oude reglement inschrijven voor wedstrijden. Hierdoor worden schutters die dit wel op basis van het nieuwe wedstrijdreglement doen, benadeeld ten opzichte van schutters die dit niet hebben gedaan en is er geen sprake meer van een gelijkwaardige competitie. Daarom willen wij jullie dringend verzoeken zo spoedig mogelijk jullie leden hier goed over te informeren en ze in te delen op basis van de juiste discipline van het nieuwe wedstrijdreglement. Voor de klasse indeling geldt, dat Compound en Recurve schutters die al ingedeeld waren voor ingang van het indoorseizoen, in een andere klasse kunnen vallen op basis van de nieuwe vastgestelde wedstrijdgemiddeldes. Om voor jullie de omzetting naar de verschillende disciplines en klassen te vergemakkelijken is een apart overzicht gemaakt op basis waarvan jullie je leden kunnen indelen. (zie bijgevoegde PDF Overzicht indeling disciplines en klassen NNHF) Daarnaast adviseren wij verenigingen die wedstrijden organiseren, om dit seizoen voorafgaande aan wedstrijden, de houten bogen en pijlen te controleren op de juiste discipline indeling, zodat er tijdens wedstrijden geen discussie tussen schutters en wedstrijdleiding ontstaat over de discipline waarin geschoten wordt. Wanneer er nog vragen of onduidelijkheden zijn over de nieuwe indeling kunnen jullie een e-mail sturen naar secretaris@nnhf.nl Met vriendelijk groet en veel wedstrijdplezier, het bestuur van de NNHF
Wedstrijdreglement
Overzicht disciplines en klassen NNHF