Noord Nederlandse Handboog Federatie

Wie zijn wij?

Op 21 december 1994 is de Noord Nederlandse Handboog Federatie opgericht. De NNHF is een samenwerkingsverband van de handboogverenigingen in de provincies Friesland, Groningen en Drenthe en de kop van Overijssel. Het doel van de NNHF is het boogschieten toegankelijk te maken en te houden voor een zo breed mogelijk deel van de bevolking. Dit betekent onder andere dat de NNHF niet met betaalde krachten werkt (de bestuurders van de NNHF zijn vrijwilligers), waardoor de overhead zo laag mogelijk kan blijven. Daardoor kan de NNHF-bijdrage die elk clublid moet afdragen, laag zijn. Op dit moment is de NNHF-bijdrage voor een clublid slechts 10 euro per kalenderjaar. De besturen van de clubs komen twee tot drie keer per jaar bijeen om diverse zaken te bespreken en met elkaar af te stemmen. Een keer per jaar is de jaarvergadering waarbij het bestuur verantwoording aflegt d.m.v. het (financieel) verslag. Een van de zaken die de NNHF mogelijk maakt is dat clubs een vergoeding kunnen krijgen voor indoortoernooien. Daardoor kunnen clubs een toernooi organiseren zonder een te hoog financieel risico te lopen. Veel clubs in Noord Nederland hebben namelijk niet een eigen schietaccomodatie en moeten voor een toernooi een sporthal afhuren.

Contributie

Alle leden van de verenigingen van de NNHF zijn lid en betalen contributie aan de NNHF. Dus een schutter die zich als lid aanmeldt bij een NNHF vereniging wordt door deze vereniging aangemeld bij de NNHF. De contributie bedraagt € 10,– per kalenderjaar. Na 1 juli is de halve jaarcontributie (€ 5,-)verschuldigd. Van dit contributiebedrag worden o.a. bovenstaande activiteiten bekostigd. Voor verdere uitleg verwijzen wij naar het Huishoudelijk Reglement van de NNHF. Tenminste drie keer per jaar komen de verenigingen bijeen in een gezamenlijke vergadering. Tijdens deze vergaderingen worden diverse beleidszaken besproken.

Het bestuur

Voorzitter: Evert Pebesma E-mail: voorzitter@nnhf.nl Secretaris: Josephien Hartmann E-mail: secretaris@nnhf.nl Penningmeester: Ilse vd Laan E-mail: penningmeester@nnhf.nl Ledenadministratie: Johan Lageman E-mail: ledenadm@nnhf.nl Wedstrijdsecretaris Johan Lageman E-mail: wedstrijdsecretaris@nnhf.nl
Noord Nederlandse Handboog Federatie

Wie zijn wij?

Op 21 december 1994 is de Noord Nederlandse Handboog Federatie opgericht. De NNHF is een samenwerkingsverband van de handboogverenigingen in de provincies Friesland, Groningen en Drenthe en de kop van Overijssel. Het doel van de NNHF is het boogschieten toegankelijk te maken en te houden voor een zo breed mogelijk deel van de bevolking. Dit betekent onder andere dat de NNHF niet met betaalde krachten werkt (de bestuurders van de NNHF zijn vrijwilligers), waardoor de overhead zo laag mogelijk kan blijven. Daardoor kan de NNHF-bijdrage die elk clublid moet afdragen, laag zijn. Op dit moment is de NNHF-bijdrage voor een clublid slechts 10 euro per kalenderjaar. De besturen van de clubs komen twee tot drie keer per jaar bijeen om diverse zaken te bespreken en met elkaar af te stemmen. Een keer per jaar is de jaarvergadering waarbij het bestuur verantwoording aflegt d.m.v. het (financieel) verslag. Een van de zaken die de NNHF mogelijk maakt is dat clubs een vergoeding kunnen krijgen voor indoortoernooien. Daardoor kunnen clubs een toernooi organiseren zonder een te hoog financieel risico te lopen. Veel clubs in Noord Nederland hebben namelijk niet een eigen schietaccomodatie en moeten voor een toernooi een sporthal afhuren.

Contributie

Alle leden van de verenigingen van de NNHF zijn lid en betalen contributie aan de NNHF. Dus een schutter die zich als lid aanmeldt bij een NNHF vereniging wordt door deze vereniging aangemeld bij de NNHF. De contributie bedraagt € 10,– per kalenderjaar. Na 1 juli is de halve jaarcontributie (€ 5,-)verschuldigd. Van dit contributiebedrag worden o.a. bovenstaande activiteiten bekostigd. Voor verdere uitleg verwijzen wij naar het Huishoudelijk Reglement van de NNHF. Tenminste drie keer per jaar komen de verenigingen bijeen in een gezamenlijke vergadering. Tijdens deze vergaderingen worden diverse beleidszaken besproken.

Het bestuur

Voorzitter: Evert Pebesma E-mail: voorzitter@nnhf.nl Secretaris: Josephien Hartmann E-mail: secretaris@nnhf.nl Penningmeester: Ilse vd Laan E-mail: penningmeester@nnhf.nl Ledenadministratie: Johan Lageman E-mail: ledenadm@nnhf.nl Wedstrijdsecretaris Johan Lageman E-mail: wedstrijdsecretaris@nnhf.nl